Ředitel léčebny Václav Volejník seznámil poslance shistorií léčebny, kterou založil vroce 1901 profesor Hamza jako první dětský ústav pro léčbu tuberkulózy včeských zemích. Od roku 1962, kdy byla léčba tuberkulózy ukončena, slouží léčebna s500 lůžky pro děti i dospělé pacienty spohybovými vadami.Miroslav Váňa se zajímal také o unikátní arboretum, které je součástí rozlehlého areálu sdeseti pavilonya které prof. Hamza též založil a na jehož odborné spolupráci se vsoučasnosti podílí Václav Větvička, ředitel Botanické zahrady Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy Praha.