Pachatele se nepodařilo dopadnout. „Koše totiž byly v místech, do kterých nedohlédne náš kamerový systém a svědectvím jiných osob rovněž nedisponujeme," vysvětlil tajemník slatiňanského městského úřadu Josef Prokš.

Neznámý pachatel tehdy použil k odpalování zábavné pyrotechniky odpadkové koše rozmístěné na celém území města. „Tímto vandalismem, bylo poškozeno sedm odpadkových košů pořízených městem Slatiňany. Ať již byla pachatelem jedna osoba nebo skupina osob, nelze tento čin přejít mlčením, vždyť se jedná o majetek nás všech a je velkou ostudou, že ničíme věci zřízené k našemu prospěchu. Snad máme lepší využití pro peníze města než zbytečný nákup nových košů (koš se stojanem stojí 2.590 Kč) a smysluplnější práci pro údržbu města, než jejich opravu," uvádějí Slatiňanští. Pracovníkům údržby se nakonec několik odpadkových košů podařilo opravit vlastními silami.