Svůj návrh předal krajskému úřadu a vládnímu zmocněnci pro R35 Ivu Tomanovi.

„Návrh pana Vaňouse optimalizace trasy R35 neohrožuje jeho hospodaření a současně vychází vstříc požadavkům Litomyšle na posunutí trasy dále od města,“ řekl Vaňousův advokát Vítězslav Dohnal. Nakolik je nová trasa technicky přijatelná a zda s ní budou souhlasit vlastníci pozemků, není jasné.

Kvůli Vaňousově stížnosti vloni Nejvyšší správní soud zrušil část územního plánu kraje, která se týkala stavby rychlostní silnice včetně mimoúrovňových křižovatek v okolí Litomyšle. Podle soudu jej kraj poškodil, do územního plánu při schvalování zapracoval úplně novou trasu, která se předtím neprojednávala.

Vaňous nyní navrhl jiné vedení silnice. „Nová trasa v délce asi deseti kilometrů vede mimo pozemky mého klienta, což je jeho cíl. Hospodaří na nich a jejich rozdělení by jej ohrozilo,“ řekl Dohnal. S majiteli dotčených pozemků Vaňous novou trasu neprojednával. „To je úkolem státních orgánů,“ dodal.

Zmocněnec Toman zemědělcovu iniciativu vítá. „Jsem všemi deseti pro, když se najde shoda na nějakém kompromisu. Návrh dorazil, s panem Vaňousem o něm budeme jednat,“ řekl Toman.

Starosta Litomyšle Michal Kortyš ale s přiblížením R35 k městu nesouhlasí. „Jsme pro trasu z roku 2006, která vede dále od Litomyšle, až za Kornicemi,“ řekl včera.

Pardubický kraj si po loňském soudním zrušení části trasy zadal studii proveditelnosti jiných variant. Navržený nový doplněk územního plánu bude muset podstoupit komplikovaný proces schvalování včetně veřejného projednání, což může trvat i léta. Proti trase u Litomyšle vystupují i další subjekty, jako část Litomyšle Kornice a místní sdružení Domašice. Požadují, aby se R35 vrátila blíže k Litomyšli.

„Litomyšl bojovala celých osm let za jižní variantu R35, a když ji dostala, najednou otočila,“ kroutí hlavou Vaňous. Zlí jazykové tvrdí, že Vaňousovi víc než zábor jeho pozemků vadí estetický zásah do krajiny. Nechce se dívat na krabice logistických skladů a benzinek.

R35 jako nejdelší česká dálnice se má stát alternativou dálnice D1, která spojuje Čechy a Moravu. Datum jejího dokončení se však neustále vzdaluje, hotová bude až po roce 2020.

Trasa podle farmáře: Podél státovky a kruh kolem města

Návrh dopravního inženýra Jiřího Kalčíka, který si zadal Jan Vaňous, podstatně kopíruje původně uvažovanou trasu, než byla na poslední chvíli a bez řádného projednání posunuta dál od města. Především v první části, mezi Cerekvicí nad Loučnou a Nedošínem před Litomyšlí, tak vede v koridoru současné státovky na Svitavy a Olomouc.

Právě posunutí R35 dál od města po lobbingu litomyšlských radních napadl vloni soud a územní plán kvůli nedodržení formálních procedur při projednávání zamítl.

Jedinou větší změnou v návrhu Kalčíka je delší opsaná kružnice kolem města, aby tak Vaňous vyhověl požadavkům Litomyšle na trasu, která by vedla dál od města. Posunutý víc na východ je v návrhu rovněž přiváděč k České Třebové, aby jím tolik netrpěli obyvatelé blízkých Němčic. Namísto západním obchvatem by tak přivaděč vedl východně od obce.

Trasa se však kvůli velké opsané kružnici kolem Litomyšle přibližuje poměrně blízko k vesnici Kornice. Její obyvatelé ale protestují společně s Vaňousem proti severní variantě prosazené Litomyšlí a ve své petici původní jižní trasu požadují.

„Terén je v oblasti Litomyšle natolik příznivý, že si lze vymyslet cokoliv, jsou tu skutečně desítky variant trasy. Nejvíc jde tak spíš o pozemky, o ochranu úrodné zemědělské půdy,“ uvedl Kalčík.

Kvůli ochraně obyvatel před hlukem také navrhl vedení R35 u Řídkého před Litomyšlí 500 metrů dlouhým hloubeným tunelem. „V zemědělské krajině by bylo rovněž přínosem zalesnění nevyužitých ploch mezi starou a novou komunikací,“ dodal Jiří Kalčík.

Jan Vaňous předložil Krajskému úřadu Pardubického kraje vlastní návrh optimalizace trasy R35, která neohrožuje jeho hospodaření a současně vychází vstříc požadavkům Litomyšle na posunutí trasy dále od města.

Návrh je vypracován autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Jiřím Kalčíkem.

V dopise hejtmanovi a zmocněnci Jan Vaňous mimo jiné uvádí: "Naším zájmem není nic jiného, než pokračovat v šetrném způsobu hospodaření na pozemcích zděděných po předcích. Nechceme kompenzace, nespekulujeme. Jde nám o vyřešení problému, která nás velmi tíží."

Na odezvu ze strany obou oslovených zatím čekáme.

Vítězslav Dohnal, advokát Jana Vaňouse

ČTK,Zpravodajové Deníku