Fotogalerie: Vápenný Podol plány do 2026

„Ve Vápenném Podolu se před dvěma lety vyměnilo vedení obce, se kterým jsme v poměrně intenzivním kontaktu, jelikož mají velké množství záměrů, které se dotýkají přímo či nepřímo také kraje. Jednou z nich je zvýšení bezpečnosti na silnici II/341 směrem na Seč," uvedl hejtman Netolický.

Informoval rovněž o plánované úpravě křižovatky u autobusové zastávky v zálivu. "Ta bude využívána pro nástup a výstup cestujících v obou směrech, čímž se zvýší bezpečnost a omezí se přebíhání především dětí přes hlavní silnici," zdůraznil s tím, že práce by mohly být zahájeny v příštím roce.

Ve Vápenném Podole mají lidé velkou obtíž s mobilním signálem. "Je nedostatečný, a proto řada občenů je nucena stále využívat pevné linky," řekl starosta Čeněk Kalina a dodal, že do konce letošního roku by mohl být problém vyřešen.

Řeč byla také o krajských dotačních programech, které se obec s poměrně malým rozpočtem snaží intenzivně využívat. „V loňském roce jsme z programu obnovy venkova pořídili komunální traktor a letos žádáme o dotaci na obnovu sportoviště. To stávající bylo již nebezpečné, projevilo se prostě stáří a technologie použité na původním sportovišti,“ uvedl starosta.

Důležitým tématem pro další rozvoj obce je zajištění dostatečně vydatného zdroje pitné vody. „Aktuální zdroje pitné vody pokryjí pouze aktuální potřebu, což brání dalšímu rozvoji obce. Proto jsme již v loňském roce jednali také se zástupci společnosti CEMEX a budeme i nadále spolupracovat s finanční podporou pro zajištění hydrogeologických průzkumů a následně vybudování vrtů, což by mělo zajistit dostatečné množství kvalitní pitné vody pro obec,“ ubezpečil občany hejtman Martin Netolický.

Editovaná tisková zpráva