„Ve Vápenném Podolu se před dvěma lety vyměnilo vedení obce, se kterým jsme v poměrně intenzivním kontaktu, jelikož mají velké množství záměrů, které se dotýkají přímo či nepřímo také kraje. Jednou z nich je zvýšení bezpečnosti na silnici II/341 směrem na Seč," uvedl hejtman Netolický.

Informoval rovněž o plánované úpravě křižovatky u autobusové zastávky v zálivu. "Ta bude využívána pro nástup a výstup cestujících v obou směrech, čímž se zvýší bezpečnost a omezí se přebíhání především dětí přes hlavní silnici," zdůraznil s tím, že práce by mohly být zahájeny v příštím roce.

Ve Vápenném Podole mají lidé velkou obtíž s mobilním signálem. "Je nedostatečný, a proto řada občenů je nucena stále využívat pevné linky," řekl starosta Čeněk Kalina a dodal, že do konce letošního roku by mohl být problém vyřešen.

Řeč byla také o krajských dotačních programech, které se obec s poměrně malým rozpočtem snaží intenzivně využívat. „V loňském roce jsme z programu obnovy venkova pořídili komunální traktor a letos žádáme o dotaci na obnovu sportoviště. To stávající bylo již nebezpečné, projevilo se prostě stáří a technologie použité na původním sportovišti,“ uvedl starosta.

Krásný dravec potřebuje intenzivní péči, ale i štěstí.
Pasíčka obsadili stavebníci. Záchrana zvířat ale pokračuje, luňák bojuje o život

Důležitým tématem pro další rozvoj obce je zajištění dostatečně vydatného zdroje pitné vody. „Aktuální zdroje pitné vody pokryjí pouze aktuální potřebu, což brání dalšímu rozvoji obce. Proto jsme již v loňském roce jednali také se zástupci společnosti CEMEX a budeme i nadále spolupracovat s finanční podporou pro zajištění hydrogeologických průzkumů a následně vybudování vrtů, což by mělo zajistit dostatečné množství kvalitní pitné vody pro obec,“ ubezpečil občany hejtman Martin Netolický.

Editovaná tisková zpráva