„Nástroj byl rozebrán, byly vyčištěny kovové i dřevěné píšťaly (některé byly rekonstruovány), odstraněn prach a nečistoty ze vzdušnic a skříně varhan a byla provedena sanace všech dřevěných částí proti plísním a dřevokaznému hmyzu. Po kompletaci pak varhanáři provedli regulaci chodu traktury. Celý nástroj je naladěn rovnoměrným temperovaným laděním," uvedla varhanice Jiřina Doušová. Oprava vyšla na 40 tisíc korun.