„Každý spolek má své vedení, své stanovy. Jedná se o spolky působící na úseku požární ochrany, hasiči na obcích jsou ve většině případů jediní nositelé kultury a jsou to pokračovatelé tradic. Pokud se jedná o zásahy, ty zajišťují jednotky obcí. Ale vždy se jedná o členy ČHJ či SDH, to v tu chvíli nikdo nezkoumá. Tam je vždy prvořadé, proč tu hasiči jsou. Záchrana osob, zvířat a majetku. To je jejich poslání,“ uvedl starosta městyse Včelákov Jan Pejcha.