„Paní Hromádková se předloni rozhodla, že založí sbírku a získá peníze, které by mohly pomoci dalším dětem při léčení. Začala vyrábět vlastnoručně malované záložky do knih s texty o radosti, lásce, moudrosti, přátelství a prodávat je spolu s Markem i prostřednictvím svých známých, „ říká Lenka Šuglová, primářka dětského oddělení Hamzovy léčebny.

Získávání peněz po malých částkách bylo nesmírně náročné, ale paní Hromádková tomu věnovala hodně své energie. Věděla totiž, že takto získané peníze pomohou dalším dětem. Letos v březnu část sbírkou získaných peněz věnovala potřebné vybrané rodině na konkrétní účel a navíc se rozhodla věnovat 54 tisíc korun našemu dětskému oddělení jako příspěvek na zakoupení léčebného přístroje Bemer.

Dobrá věc se podařila a skoro symbolicky na sv. Mikuláše mohla být slavnostně zahájena Bemer terapie.

„Přístroj Bemer zdokonaluje mikrocirkulaci a tím zlepšuje prokrvení tkání kapilárním systémem. Velmi zjednodušeně řečeno dopraví okysličenou krev po celém těle až do těch nejmenších kapilár a tím zlepšuje funkci přirozených regulačních mechanismů.

Z toho si snadno uděláte sami závěr, že využití Bemeru je nejen léčebné,ale i preventivní. Při lůžkových rehabilitačních pobytech dětí, využijeme Bemer jako součást komplexní terapie, samozřejmě pouze podle indikace lékaře, jejímž cílem je další zlepšení péče o naše dětské pacienty a jejich kvality života. Je to opět něco navíc a jsme rádi, že máme takové podmínky, kdy Bemer terapii můžeme poskytovat dětem zcela zdarma," vysvětluje Lenka Šuglová.

„Paní Hromádková, děkujeme, a přejeme Vám, Markovi a ostatním členům vaší rodiny hodně zdraví, síly a lásky," vzkazují pracovníci lužské léčebny. (jz)