Tato zemědělská výstava navázala v roce 2001 na dlouholetou tradici polních dní pořádaných společností Oseva Agri Chrudim, a.s. Akce je pořádána jako dvoudenní a kromě majitelů a zástupců odrůd polních plodin zde vystavují i firmy obchodující se zemědělskou technikou a také s přípravky na ochranu a výživu rostlin. Letošní devatenáctý ročník výstavy se uskuteční na pozemcích před obcí Nabočany ve směru od obce Kočí v úterý 11. června od 9 do 16 hodin a ve středu 12. června od 9 do 16 hodin. Vstup je zdarma.

Zástupci vystavujících firem budou připraveni podat odborný výklad k polním pokusům a k vystavovaným exponátům. Kromě nejvýznamnějších zemědělských plodin bude k vidění také řada alternativních plodin jako hrachor setý, pískavice řecké seno, cizrna beraní, světlice barvířská, komonice bílá, lnička setá, katrán habešský, sléz krmný a lesknice kanárská. Semináře budou během výstavy Naše pole zaměřeny na technologie využití pomocných plodin. Diagnostický koutek ÚKZÚZ bude směřován na aktuální škůdce a příznaky chorob. VÚZT zajistí ukázky vyhledávání srnčat v porostech (ochrana přírody). VÚRV představí nové technologie pěstování polních plodin, dopady klimatických změn a změny spektra škodlivých organismů. Předvedeny budou též možnosti využití dronů v zemědělství.

Probíhat bude také předvádění zemědělské techniky. Organizátorem výstavy je od roku 2010 vydavatelství Profi Press, s. r. o. Generálním partnerem výstavy je ČSOB. Na přípravě akce se také podílí Oseva Agri Chrudim, a. s., Cerea, a. s., Lovochemie, a. s., ŠS Úhřetice, farma Karel Kopista, Agrární komora ČR, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Odborné učiliště Chroustovice, Střední škola zemědělská a vyšší škola odborná Chrudim a Česká pojišťovna. Přejeme si, aby se nám podařilo zajistit zdárný průběh akce tak, aby byli návštěvníci spokojeni se získanými poznatky a výstava byla přínosem i pro vystavovatele.

Statistické údaje:

Očekáváme více než 100 vystavovatelů.

Celkový počet pokusných variant: 814 (odrůdy + pokusy s ochranou a výživou rostlin)

Založeno bylo:

232 ozimých a 91 jarních obilnin

45 parcel pícnin

67 odrůd luskovin

37 odrůd okopanin

95 odrůd ozimé řepky

9 odrůd česneku

5 odrůd hořčice

Organizační výbor „Naše pole 2019“