Válka nešetřila ani těch, kteří zůstali doma, byly to převážně ženy, a také staří a nemocní. V nelehkých válečných podmínkách se matky staraly o zbytek rodiny, a také o hospodářství.

Na desce věnované občanům z druhé světové války jsou tato jména: Josef Novotný, František Podaný, Čeněk Konvalina a František Vincenci. V Pamětní knize obce je napsáno:

„Tam u pomníku v mysli je uložen popel všech známých i neznámých bojovníků za svobodu národa." Války byly a jsou ve své podstatě kruté ke všem.
Ladislav Jukl, kronikář ve Dvakačovicích