Je ale rekonstrukce nutná? Vždyť ředitel Technických služeb Chrudim Zdeněk Kolář ještě před několika týdny vysvětloval, že lidé odevzdávají do sběrného dvora stále méně odpadu. „To je skutečně pravda, avšak lidé si zároveň zvykli odevzdávat do sběrného dvora kdejakou drobnost, což znamená, že četnost jejich pohybu v areálu neustále roste. Hlavně v jarních a v podzimních měsících je pohyb lidí v areálu opravdu veliký a sběrný dvůr ve své dnešní podobě už velikostí a kapacitou tomuto pohybu nestačí," vysvětluje ředitel. „Hodlám sběrný dvůr především rozšířit směrem dozadu. Neměl by s tím být žádný větší problém, neboť přilehlý pozemek (v sousedství blízkých garáží) patří městu Chrudim a město s naším záměrem souhlasí," konstatuje Zdeněk Kolář.

Fronty prý nebudou

S přestavbou sběrného dvora dojde rovněž k přesunu zastřešeného pracoviště přijímacího technika. Příslušná kancelářská buňka se teď nachází až ve spodní (dolní) části sběrného dvora, avšak nově se toto pracoviště přesune až k samotnému vjezdu do areálu.

„To není moc dobrý nápad, protože tu budou vznikat fronty aut táhnoucí se až na hlavní státní silnici," procedil skrz zuby v pátek při našem průzkumu okolí známý jednoho z tamějších zaměstnanců.

Ředitel Zdeněk Kolář si to ale nemyslí. „Pokud si správně zorganizujeme veškerý náš vnitřní provoz, měli bychom se dokázat uvedeným frontám vyhnout," je ředitel přesvědčený.

Dotace z ministerstva

U vjezdu do areálu sběrného dvora nevznikne žádná nová honosná zděná budova. „Půjde opět o dvě buňky, které již ovšem budou konstrukčně odpovídat požadavkům dnešní doby. Jedna buňka bude sloužit jako kancelář a ta druhá poskytne zaměstnancům potřebné hygienické a sociální zázemí," popisuje jednu z podstatných změn ředitel Zdeněk Kolář.

Pokud půjde vše podle předpokladů, velká většina peněz určených pro realizaci zmíněné rekonstrukce připlyne do Technických služeb Chrudim prostřednictvím dotace od Ministerstva životního prostředí. „Mělo by jednat až o devadesát procent z uvedených tří milionů korun," poznamenal Zdeněk Kolář.

Snad už letos

V současné době už je připraven projekt rekonstrukce, takže vše nyní závisí na připomínkovém řízení a na stanoviscích příslušných kompetentních orgánů. „Časový vývoj vlastní realizace záměru pak bude samozřejmě záviset především na tom, zda a kdy se nám podaří získat uvedenou dotaci. Chci, aby to bylo na podzim hotové, ovšem já neovlivním úřednického šimla," uzavírá Zdeněk Kolář. Každopádně myslím, že začít by se mělo nejpozději na jaře příštího roku," uzavřel ředitel Zdeněk Kolář.

Majitelé byli proti

Podle prvotní představy vedení Technických služeb byla dříve ve hře ještě velkorysejší varianta rekonstrukce a rozšíření areálu. Podle ní by byl celý areál dokonce průjezdný a auta areál opouštěla v prostoru městského silničního okruhu v blízkosti zmiňovaných soukromých garáží. Takový úmysl se ale nakonec prosadit nepodařilo, neboť s ním nesouhlasilo společenství vlastníků, jemuž garáže patří.