„Jedná se o přibližně o 180 metrů čtverečních doškové střechy, která je vyráběna tradičním způsobem. Nyní probíhá přímo v areálu Veselého Kopce ruční vázání došků ze žitné slámy. A pokud nám bude přát počasí, dočká se stodola usedlosti nové krytiny již během posledního srpnového víkendu, kdy dojde k jejich pokládce,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

Usedlost u Pilných č.p. 4 pochází z 1. poloviny 17. století. Je to jediný objekt na Veselém Kopci stojící na původním místě. Jedná se o jednu z nejstarších dochovaných usedlostí Železných hor. Na obytnou část navazuje hospodářské křídlo tvořené zděnými chlévy, které jsou přístupné ze zastřešené chodbičky tak, aby bylo možné hospodářství pohodlně obsloužit i za nepříznivého počasí.

Muzeum v přírodě Vysočina
Zvesela na Veselý Kopec: Návštěvu skanzenu si užije celá rodina

Muzeum je v tyto dny otevřeno návštěvníkům denně, s výjimkou pondělí, od 9.00 do 18.00. V sobotu 4. září se zde koná program s příjemným názvem i obsahem – Posvícení.

Nad nimi jsou dvě komory roubené ze dřeva, původně zřejmě sloužily k dosoušení chmele. Hospodářská část pokračuje stodolou, jejíž střecha je krytá došky. Stodola byla původně postavena kolmo k části objektu s chlévy. Usedlost tak měla půdorys ve tvaru písmene U. V roce 1877 prý byla stodola, tehdy menší, pootočena pomocí páru volů do dnešní polohy. Důvodem k tomuto počinu bylo to, že stodola bránila volnému průjezdu po veřejné cestě.

(peva)