Soubor lidových staveb Vysočina můžete využít jako cíl zajímavého prázdninového výletu. Expoziční areály na Veselém Kopci a v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku nabízejí nejen zajímavé expozice v roubenkách, ale i programy.

Například program Veselý Kopec patří dětem a jejich rodičům, tedy rodinám, které si chtějí společně hrát a prožít příjemné chvíle v zajímavém prostředí expozice lidového stavitelství v přírodě. Takové rodiny mají možnost vybrat si z nabídky herních plánů, samostatně procházet mezi roubenými chaloupkami, hledat odpovědi na otázky a rozluštit tak tajenku. Tyto objevné výpravy mohou děti se svými rodiči podnikat kterýkoliv den od úterý do neděle v rámci běžné otevírací doby. O víkendech mají navíc možnost sledovat při práci různé řemeslníky, dozvědět se od nich mnoho zajímavého, něco si vyzkoušet a odnést domů. „Například namalovat si dřevěnou hračku, zkusit tkát na ručním tkalcovském stavu, nebo tzv. destičkách, popovídat si s chovateli včel a nahlédnout bezpečně do proskleného úlu", doplňuje vedoucí správy Ilona Vojancová. Bližší informace a rozpis ukázek na celé léto naleznete na webových stránkách muzea.

Kromě toho na Veselém Kopci čekají dvě zajímavé výstavy, jedna je věnovaná vývoji zemědělské techniky a druhá připomíná důležitost vody v lidském životě.

Pokud zavítáte do Hlinska, nezapomeňte si prohlédnout stálou expozici masopustních masek a obchůzek z Hlinecka. I v letních měsících si tak můžete připomenout krásny obyčej, který je součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Na Betlémě jsou pro vás také připraveny zajímavé interaktivní programy, které naleznete na webových stránkách www.vesely-kopec.eu