Ve skanzenu na Veselém Kopci u Hlinska pokračuje výstava s názvem „Myšlenka zrozená před půl stoletím“. Tato expozice ve statku z Mokré Lhoty je věnovaná osobnosti zakladatele muzea v přírodě na Veselém Kopci Luďku Štěpánovi. Ve skanzenu zároveň vrcholí přípravy letošního letního seriálu nazvaného „Veselý kopec patří dětem a jejich rodičům“. V rámci tohoto pásma si zde budou moci rodiny s dětmi zahrát od
června do září zajímavou hru v rámci jednotlivých expozic. O vybraných sobotách a nedělích pro ně budou rovněž připraveny ukázky řemesel a zvláštní doprovodné programy.