„Pro příští školní rok bylo zapsáno dohromady 231 dětí. Zdánlivě velký rozdíl mezi počtem dětí u zápisů a počtem přijatých činí skutečnost, že se velké množství dětí hlásilo na více školek najednou,“ říká místostarosta města Chrudim Jan Čechlovský.

Rozhodnutí o nepřijetí nakonec obdrželo 32 dětí, mezi kterými bylo pouze 10 dětí chrudimských. Jedná se přitom o děti, které neměly zákonem stanovené očkování, anebo děti narozené v roce 2016, tedy ty, které ještě nedosáhly věku tří let.

„V konečném důsledku se tak oproti loňským 38 nepřijatým jedná o výrazné snížení počtu dětí, které se do našich mateřských škol nedostaly,“ uzavírá místostarosta Jan Čechlovský.

Zvyšující se poptávce vyšlo město už dříve naproti. Dokladem může být třeba předloňské navýšení kapacity jedné třídy v MŠ U Stadionu apod.