„Zastupitelstvo si vyslechne prezentace zúčastněných návrhů,“ popsal starosta města Pavel Bezděk. „Pak se dohodneme na dalším postupu, případně rozpracovaní zvoleného návrhu do projektové dokumentace, což by trvalo minimálně rok. Rádi bychom na stavbu knihovny získali dotaci, v současné době ale není vypsaný žádný vhodný dotační titul a obecně vzato se dotace týkají jen krajských knihoven. Ale konkrétní termíny ještě nejsou,“ uvedl starosta Skutče.

Nová budova by mohla vyrůst na místě té stávající. Nová knihovna potěší nejen čtenáře, ale pomůže řešit i problém s parkováním, její součástí bude podzemní parkoviště.