„Poničením stříšky nad dřevěným odpočívadlem a poškozením informační tabule vznikla škoda v celkové výši téměř dvaceti tisíc korun," upozornil skutečský starosta Pavel Bezděk.

Vedení města je připraveno svůj majetek chránit. Jak? Nejpravděpodobnější variantou zřejmě bude rozmístění mobilních fotopastí a videokamer. „Vzhledem k výši odhadovaných nákladů k tomu postačí rozhodnutí městské rady, která se ještě bude záležitostí zabývat," upřesnil skutečský starosta.

Městský úřad již oznámil případ zmíněného vandalismu policii. „Uvítáme také spolupráci s každým občanem, kterému není lhostejné poškozování či ničení věcí sloužících lidem ve veřejném prostoru. Odcizení lavičky z našeho dvorku nebo poškození pergoly na naší zahradě si přeci také nenecháváme líbit," míní tajemník městského úřadu Milan Novák, podle něhož je město připraveno razantně se s pachateli vypořádat.