Jak připomněl starosta města Pavel Bezděk, v místních částech Lažany, Skutíčko, Radčice a Žďárec existuje několik úseků trubního vedení, do nichž jsou napojeny odpady z některých rodinných domků. Většinou jde o trubky v bývalých otevřených příkopech. Tyto stoky ústí do vodotečí s tím, že povolení pro takovéto vypouštění je dáno odborem životního prostředí Městského úřadu Chrudim.

„Situace ohledně vypouštění je zmíněným odborem důsledně kontrolována, zvyšuje se četnost kontrol a limity pro vypouštění odpadních vod se zpřísňují. Orgán státní správy životního prostředí také nemusí v budoucnu povolení k vypouštění vod prodloužit, přičemž městu by hrozily pravděpodobně dost vysoké sankce,“ říká starosta. Proto město přistoupilo k přípravě odkanalizování.

V tuto chvíli je připravena projektová dokumentace včetně vydaného stavebního povolení pro Skutíčko i Lažany, přičemž na tyto dvě lokality si Skuteč v uplynulém měsíci požádala o dotaci.

Případná realizace bude záviset na celkových nákladech a výši získané dotace. „V případě Skutíčka i Lažan odhaduji náklady na zhruba 20 až 25 milionů korun. Reálně bychom tu mohli získat dotaci ve výši šesti až sedmi milionů, pokud do toho započítáme i příspěvek od kraje,“ přemítá starosta. O získání dotace by mohlo být jasno do pololetí a obec by pak vypsala výběrové řízení na dodavatele díla. Ke konci roku by pak mohla začít také projektová příprava kanalizace pro Žďárec a Radčice.

Vedoucí oddělení vodního hospodářství chrudimského odboru životního prostředí Pavel Koreček potvrzuje, že tlak na obce ohledně vypouštění splašků sílí.

„Zákon sice neurčuje konkrétní datum, do kdy musejí být kanalizace hotové, nicméně vodní zákon producenty tlačí, aby plnili limity, jež se navíc obvykle během roku nebo dvou zpřísňují. V určitých případech sice může obec dostat na vypouštění málo čištěných vod povolení, ale i tyto případy budou posuzovány stále přísněji a navíc se za takový postup platí. Jednoho dne tedy zřejmě nastane situace, kdy bude vypouštění nevyčištěných vod natolik finančně nákladné, že obce raději přistoupí ke zřízení kanalizace,“ upřesnil Pavel Koreček.