Město Slatiňany se starostou Ivanem Jeníkem letos pořádalo vzpomínku na veterány už devátým rokem, a to od doby, kdy bronzovou desku někdo ukradl a město dalo vyrobit její repliku.

„Pardubický kraj si váží všech, kteří bojovali za svobodu a demokracii, jak ve světových válkách, tak i v posledních desetiletích na mezinárodních misích. Spolupracujeme se spolky, které uchovávají paměť na tyto osoby a na jejich skutky, snažíme se pomáhat obcím při renovaci památníků, oceňujeme významné osobnosti i mezi veterány,“ řekl Roman Línek na slavnostním aktu pokládání věnců. „Za sebe mohu říci, že považuji Českou republiku za součást západní demokratické Evropy, která brání své hodnoty prostřednictvím svého členství v NATO a v Evropské unii,“ dodal Línek.

Květiny k pamětní desce položili také vojáci a sokolové a všem požehnal jménem svatého Martina místní farář – děkan Boguslaw Partyka. Slavnost doprovodila píseň Ach synku, synku a česká státní hymna.