Zvenčí prošel renovací například val pod přístupovou cestou a pracuje se i na lešení kryjícím zámecké fasády. Jiná stavební parta právě u cesty instaluje zrenovovaná plotová pole. „Byla jim vrácena původní barevnost a došlo u nich i na opravy výpletu,“ připomíná slatiňanský kastelán Jaroslav Bušta.

Návrat původní barevnosti se týká také samotného zámku. „Tomu bude na základě restaurátorských průzkumů vrácena okrová barva. Dále jsou opravována okna i dveře a vrácen bude i v 50. letech zbouraný západní balkon, lodžie a jižní vikýře v podobě věžiček. Obnoveno bude také osm místností v přízemí východního křídla, které se promění v expoziční a multifunkční prostory pro příležitostné koncerty, společenská setkání, svatby a podobně. Změnou projde rovněž pokladna, která se v objektu přesune a umožní tak bezbariérový přístup i na toalety,“ připomíná kastelán. Nová pokladna už nebude přístupná ze zámeckého nádvoří, ale bude se do ní vcházet z druhé strany ze zámeckého parku. „V místnosti sousedící s touto pokladnou bude navíc ještě úschovna turistických zavazadel,“ pokračuje kastelán a ukazuje na již instalované uzamykatelné dřevěné skříňky.

OBNOVA ZAHRADY

Nejvíce viditelná změna bude v zámecké zahradě (parku). Tam dnes podle kastelána chybí nejen řada dřevin. „Od války prakticky kompletně zmizely záhony, kvetoucí keřové patro i trvalkové podrosty. Toto vše se má navrátit,“ říká Jaroslav Bušta a dále připomíná, že už letos na podzim bude do parku vysázeno na 250 nových stromů. „Za posledních sedm let jsme vysázeli 50 stromů, tedy celkem se do zahrady (parku) dostane 300 nových stromů. Obnova také počítá s ošetřením dalších 300 stromů lezeckou technikou, kdy jsou odřezány suché větve, prováděn je zdravotní či redukční řez, a to podle potřeb daného stromu. Vše provádí odborně vzdělaní lidé pod dohledem autora projektu a památkové péče a také pod dohledem biologického dozoru, který projekt koriguje z hlediska potřeb zvlášť chráněných živočichů, mezi něž můžeme zahrnout například brouka páchníka, různé netopýry a podobně,“ vysvětluje kastelán.

Ilustrační fotografie.
Z přehrad na Chrudimsku mizí zásoba vody, v krajině schnou stromy

ZA PLOT SE VSTUPENKOU

Obnovou projde i dva a půl kilometru cest, všechny stavby a navráceny budou i ty, které od války zmizely. Jezírku bude vyměněna izolační folie, neboť voda přitékající do jezírka je zpoplatněna. Kompletně bude obnoveno oplocení, včetně historického dělícího plotu, který byl v parku od konce 19. století do začátku 90. let století dvacátého.

„Zámecká zahrada pak bude ve své jedné části přístupná bez omezení, a to včetně průchodu ke klapačce. Druhá část bude přístupná v návštěvní době a vstup do ní bude zpoplatněn. V této části budou obnovené stavby, dětské hospodářství s expozicí a zvířaty, dětské hřiště, záhony, kvetoucí keře. Vstupné bude v řádu desetikorun s možností pořízení zvýhodněné permanentky. Tento krok vypadá nelibě, ale je nutné si uvědomit, že vstupné je příjmem zámku a stává se tak součástí prostředků na údržbu. Údržba areálu stojí nemalé peníze. Je potřeba například vynášet koše, opravovat lavičky, zajistit sběr odpadků po neukázněných návštěvnících, zajistit péči o stromy, sekat trávníky, pečovat o keře a záhony, cesty. Na toto všechno se použije vstupné, které se do této části parku bude vybírat,“ doplnil kastelán Jaroslav Bušta.