Může jim pomoci chrudimská obecně prospěšná společnost Centrum J. J. Pestalozziho, která provozuje Domy na půl cesty určené pro mladé lidi, kteří nemají rodinné zázemí.

Sestra chyběla

Gábina přišla do Domu na půl cesty z ulice. Její vztah s rodiči je nefunkční a ani nemá zájem na tom cokoliv měnit. Co však postrádala, je její sestra žijící se svým přítelem v jiném městě. Nebyly spolu v žádném kontaktu, Gábina neznala sestřinu adresu ani telefon. Byla zoufalá a nevěděla, jak tuto situaci řešit. Na doporučení pracovníků Domu na půli cesty Gábina zkusila sestru vyhledat pomocí sociálních sítí.

To se po několika nezdařených pokusech nakonec podařilo a kontakt byl navázán. Nicméně se projevily nevyřešené problémy z minulosti a značné komunikační bariéry. Gábině proto byla nabídnuta možnost účastnit se projektu „Být spolu“, jehož cílem je navázání narušených sourozeneckých vazeb. V roce 2011 se obě zúčastnily pobytu, kde se pomocí psychoterapie, relaxace, zátěžových činností a dalších aktivit daří jejich vztah částečně stabilizovat. Cesta to není lehká, vyrovnat se s traumaty prožitými v dětství. Odcizení a nezájem ze strany rodičů, vyžaduje čas a hodně práce na sobě samé. Obě mladé ženy však mají zájem to řešit, pracují na utváření svého Já, zvyšují si sebevědomí a investují vše potřebné pro zlepšení vztahu.

Jsou si nablízku

Gábina už dnes v Domě na půl cesty není. Obě sestry ušly velký kus cesty, zdaleka nejsou na konci, ale jdou správným směrem. Žijí ve stejném městě, aby si byly na blízku. Cíl, který si projekt „Být spolu“ kladl, se podařilo naplnit. Jejich vztah je dodnes funkční a lze na něm bezesporu stavět.