Jednou z již tradičních metod je takzvané veřejné projednání. To je i letos zaměřené na společnou diskuzi o tématech, která veřejnost vnímá jako potřebná a navrhuje se jimi zabývat a řešit je.

Společné setkání je připraveno na středu od 16.30 hodin ve velkém sále Muzea v Chrudimi. V úvodu budou přítomní seznámeni se stavem řešení Desatera problémů města Chrudimi, které byly vytipovány na setkání v roce 2018. Jde o obohacení kulturního programu festivalu Loutkářská Chrudim, revitalizaci dětských hřišť a školních zahrad, revitalizaci náhonu u plovárny, snížení rychlosti aut v úseku Chrudim–Slatiňany a v ulici Na Ostrově na 30 kilometrů v hodině.

V Desateru problémů města Chrudimi je i vybudování nové sportovní haly, oplocené louky pro psy a vytvoření živého nábřeží s relaxačními místy a přístupem k vodě. Diskuse k problémům města bude probíhat týmově v tematických skupinách, jejímiž členy budou kromě občanů odborníci a zástupci neziskových organizací.

Ilustrační foto
Lapku usvědčily kamery