Jednoho z největších českých vynálezců, chrudimského rodáka Josefa Ressela, oslaví v sídelním městě tehdejšího Rakousko – Uherska. Nezisková společnost RESSEL, z.s. pořádá happening u pomníku Josefa Ressela před tamní Technickou univerzitou.

Pocta Josefu Resselovi je projekt konaný u příležitosti 150. výročí patentu Resselova vynálezu lodního šroubu Americkou akademií věd ve Washingtonu. Chrudimský rodák je považován za jednoho z prvních skutečných Evropanů, který svým životem i dílem překročil hranice českých zemí.

„Pardubický kraj má to štěstí, že je spojen s celou řadou významných osobností napříč všemi lidskými činnostmi. Jednou z nejvýznamnějších osobností je právě Josef Ressel. Byl nesmírně nadaným člověkem, jehož odkaz musí být uchováván, a proto jsem velice rád za projekt Pocta Josefu Resselovi," říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Resselův vynález lodního šroubu znamenal převrat v lodní dopravě. Povoláním lesník ale vynalezl i řadu dalších vynálezů – například šroubový lis na víno, kuličkové ložisko bez mazání, buzolu, pneumatickou potrubní poštu a další technické novinky. K jeh odkazu se hlásí celá Evropa.