Podle ní musí zájemci podat žádost o přidělení bytu na předepsaném formuláři. K žádosti je také třeba doložit například potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Hlinsku (případně obci, ve které má žadatel trvalé bydliště) a doklad o příjmu.

Z podaných žádostí je vytvořen pořadník, ve kterém jsou zájemci seřazeni podle bodů. Například trvalé bydliště v Hlinsku přinese žadateli hned deset bodů a doložení pracovního poměru pět. Za každé pololetí od nevyřízené žádosti nebo nezaopatřené dítě lze získat jeden bod.

POŘADNÍK A PRAVIDLA

Naopak pokud byl sám zájemce nebo osoba s ním žijící ve společné domácnosti v posledních dvou letech potrestán soudem či přestupkovou komisí, body se odečítají – za přestupek se strhávají tři body, za trestný čin osm. Neplacení nájemného v minulosti odebere bodů rovnou deset.

Aby bylo přidělování bytů spravedlivější, vedení Hlinska nyní pracuje na projektu, který by měl zajistit bydlení i pro sociálně slabší žadatele. V příštím roce by tak mohlo v Hlinsku vzniknout osm sociálních bytů.

Skuteč v současné době vlastní na 180 bytů, které pronajímá. Podle starosty Pavla Bezděka jsou nyní až na jeden obsazené. Pokud se nějaký uvolní, bytová komise vypíše výběrové řízení na nového nájemníka.

PRÁZDNÝ JEN NA CHVÍLI

„Většinou se vypisuje hned, jak nájemci končí smlouva nebo požádá o její ukončení, aby se vybral nový obyvatel a byt nezůstával dlouho opuštěný. Nebo byl prázdný jen na nejnutnější dobu například pro plánované úpravy," říká skutečský starosta.

Zájem o byty přitom podle Pavla Bezděka je poměrně velký. Počty žádostí se liší podle velikost nabízeného bytu, ale v průměru se na každý sejde okolo pěti až šesti žádostí.
Městu Chrudim patří v současné době 459 bytů, mezi než patří klasické nájemní bytové jednotky i byty v domovech s pečovatelskou službou.

Zájemce o přidělení bytu musí podat písemnou žádost a splnit předepsané podmínky. Jedním z kritérií jsou například zdravotní důvody, nebo potřeba bydlení po rozvodu, pokud se prokáže, že by mohla být ohrožena výchova nezletilých dětí.

O přidělení bytů rozhoduje Rada města Chrudim. Žádosti posuzuje a dále doporučuje bytová komise. Ta zasedá zpravila jednou do měsíce. Byty se pronajímají na jeden rok.