Čtyřdenní kurz se konal letos v rekreačním zařízení Radost v Horním Jelení. Pod vedením lektorů si dobrovolní hasiči z JPO II a JPO III osvojili zákon o požární ochraně, ale i o integrovaném záchranném systému. Důležitými body pro velitele jednotek SDH obcí bylo řešení mimořádných událostí, provádění záchranných a likvidačních prací, způsoby provádění evakuace. Ve 40 hodinách odborné přípravy nechyběla ani praxe. Během ní si velitelé SDH obcí vyzkoušeli i práci ve výšce a nad volnou hloubkou.

Dokladem o úspěšném ukončení kurzu je osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce velitele družstva a velitele jednotky SDH obce kategorie JPO II a JPO III.

(vh)