Na některé velkorysé plány, zmiňované občas radnicí v průběhu několika posledních let, není v rozpočtu místo. Milionové částky poplynou především do takových oprav a rekonstrukcí, jež nesnesou dalšího odkladu.

Asi 10,5 milionu korun vynaloží město například jen na péči o svou zeleň. „Největší jednotlivou investicí bude celková rekonstrukce Slezské ulice, kde předběžně počítáme s částkou 9,3 milionu na rekonstrukci vozovky a chodníků," uvedl starosta města Petr Řezníček. Dalšího zhruba 1,5 milionu si podle něj vyžádá rekonstrukce tamějšího veřejného osvětlení.

Opravena má být rovněž část střešní konstrukce Muzea. Pokračování na straně 2

Chrudim V případě chrudimského Muzea má být opravena střecha nad levým restauračním křídlem budovy i nad její centrální části, ve které se nachází Velký sál. Radnice tu předběžně počítá s výdajem přibližně 8 milionů korun. Zapojeny ovšem mohou být i státní dotační prostředky z Fondu regenerace městských památkových zón.

Další významnou částku si vyžádá investice do ulice Na Kopci, kde bude potřeba zajistit nestabilní svah.

Chodníky i bazén

Nemalé prostředky mají putovat také do pokračujících oprav některých městských chodníků. Částka v rozmezí dvou až tří milionů má být vynaložena například na opravu chodníků ulice V Tejnecku. „Počítáme také s pokračováním oprav chodníků a místní komunikace ve Švermově ulici v předpokládané částce 2,5 milionu korun," pokračuje starosta Petr Řezníček a zmínil i některé další zvažované plošné výspravy.

V kombinaci prostředků městských a státních, potažmo peněz z Evropské unie, má dojít také na druhou etapu oprav cest v Městských lesích Chrudim v katastru obce Pohled Tetín. Zde by se město mělo podílet částkou 750 tisíc korun.

Investice v řádu milionů se dotkne chrudimského plaveckého bazénu. Zde bude řešena rekonstrukce vzduchotechniky, která v důsledku dlouhého provozu již dosluhuje. Část peněz sem přitom připutuje z pokladny města a část pokryjí úspory, které vznikly v roce 2015 zavedením systému snížené energetické náročnosti budov (EPC).

Na vše prostě není

Zmíněný výčet není zdaleka úplný a nezahrnuje například investice do základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je rovněž město. Přesto je už nyní je zřejmé, že v rozpočtu pro rok 2016 budou hrát prim hlavně nevyhnutelné opravy. K realizaci dlouhodobě zmiňovaných velkých plánů a těch nejvelkorysejších představ zatím kýžené prostředky nezbudou.

V Chrudimi se například již mnoho let hovoří o zakopání horkovodu v blízkosti sídliště U Stadionu, o rekonstrukci smuteční síně, o stavbě sportovní haly či o přestavbě té stávající. Stejně tak zaznívají i úvahy o zbudování Návštěvnického centra a lesovny na Podhůře. V nedávné minulosti veřejnost zaznamenala také zmínky třeba o rekonstrukci klášterního konventu vedle kostelem svatého Josefa (dnes Muzea barokních soch) či úvahy o celkové rekonstrukci Tyršova náměstí.

Pro realizaci některých z těchto představ byly již dříve dokonce provedeny některé přípravné kroky, například v podobě uskutečněných architektonických soutěží. Jde ale vesměs o plány v rozsahu desítek (ba i stovek) milionů korun, které si město, jež se nechce víc zadlužovat, prozatím nemůže dovolit.