Práci řeznického mistra Václav Michka a jeho zručné pomocnice Jitky Tesařové tu postupně během dvou dnů uznale sledovaly stovky lidí. Mnozí z nich si pak dopřáli i připravené jitrničky, jelítka, prejt, tlačenku, čerstvé škvarky a jiné speciality.