Opatrovnictví slouží k ochraně zájmů a práv občanů, které soud ze závažných důvodů zbavil svéprávnosti. Nejčastěji jsou těmito důvodu psychický nebo fyzický handicap.

„Pracovníci oddělení sociální prevence a pomoci Městského úřadu Chrudim se aktuálně starají o 22 opatrovanců,“ nastínil situaci v Chrudimi Aleš Prokopec.

„V naší praxi se často setkáváme s tím, že opatrovnictví vykonávala osoba blízká, která vzhledem k náročnosti již tuto roli dále vykonávat odmítá a žádá soud o změnu opatrovníka. Pak nastupuje právě veřejný opatrovník,“ dodává Ivana Málková, vedoucí oddělení sociální prevence a pomoci Městského úřadu Chrudim.

Spojení dvou funkcí funguje

Funkci veřejného opatrovníka nyní jako součást své práce vykonávají právě sociální pracovníci. Ministerstvo práce a sociálních věcí však tlačí na to, aby byly obě funkce odděleny. Dochází však k nepřirozenému dělení činnosti mezi dva pracovníky. Přitom by obě role mnohem efektivněji zvládl jeden zaměstnanec. Navíc je to komplikace i pro opatrovance samotného. Dostává se totiž do situací, kdy neví, v jaké záležitosti se na kterého pracovníka obrátit. Problémem je i předávání informací či hodnocení stejné situace dvěma pracovníky. „Jako ideální se nám jeví, pokud pracovník v roli veřejného opatrovníka vykonává zároveň i roli sociálního pracovníka pro daného opatrovance. Vše je potom jasné, plynulé a přirozené,“ říká Ivana Málková.