Dětská recitační přehlídka (dále jen přehlídka) je každoročně vyhlášená ke Dni válečných veteránů jako 1 denní soutěžní setkávání dětských recitátorů a recitačních souborů. Jde o tři recitační bloky, které jsou doplněny tvořivými dramatickými a hlasovými dílnami a doprovodným programem pro účastníky pod vedením kvalifikovaných lektorů z řad umělců.

Letošní ročník soutěžní přehlídky proběhne 10. listopadu 2016 od 10 do 16 hodin v muzeu NKP Ležáky a je určena pro recitátory a recitační skupiny do 15 let. Soutěž probíhá ve třech kategoriích:

1. – 3. ročník
3. – 6. ročník
7. – 9. ročník

Na každého soutěžícího čeká pamětní list a výherci se mohou těšit na věcné ceny. Záštitu nad Ležáckým veršováním převzal náš přední herec Josef Somr.
Při příležitosti Dne válečných veteránů si budou moci mladí recitátoři vyzkoušet vystoupit na celostátní recitační přehlídce před vskutku hvězdnou porotou: Danou Černou, Mášou Málkovou, Marcelem Vašinkou, Alfrédem Strejčkem a Klárou Litterovou.

Podobně jako v minulém roce bude hostem válečný veterán a příslušník Svobodovy armády pplk. v. v. Josef Holec, 98letý hrdina bojů na Dukle, který si připravil přednes jedné básně.

Pozvání na recitační přehlídku přijala i novodobá veteránka kapitánka Ing. Lada Kovářová, která slouží jako Tiskový a informační důstojník Agentury vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Je příslušníkem AČR od roku 2002 a v minulosti sloužila u 4. brigády rychlého nasazení, mezi jejíž jednotky patří také 43. výsadkový prapor Chrudim. Během své služby se zúčastnila 7 zahraničních misí a to v roce 2003 operace IZ SFOR v Iráku. V roce 2004 a 2005 byla v operaci KFOR v Kosovu a v letech 2007, 2009, 2010 byla na 4 misích v operaci ISAF v Afghánistánu a to v Provinčním rekonstrukčním týmu Feyzabad a v Provinčním rekonstrukčním týmu Lógar.

Dále památník v Ležákách uvítá – starostu městyse Včelákov, místostarostku obce Miřetice a starostku obce Vrbatův Kostelec.

Cílem veršování je setkání v přátelské atmosféře, poznání práce ostatních a připomenutí si historických souvislostí spojených s místem konání. Program je doplněn o tvořivé dramatické dílny pod vedením zkušených a kvalifikovaných lektorů – herců a umělců, rozborem jednotlivých přednesů odbornými porotci a profesionálním recitačním vystoupením Dany Černé, Marcela Vašinky a Alfréda Strejčka. (kch)