Věruška, která žije v Bylanech na Chrudimsku v domečku Domova sociálních služeb ve Slatiňanech, získala díky vedoucí pěveckého souboru Klíčenky Ivě Malinové nové přátele. Protože je muzikální už ve sboru zpívá sóla a při benefičním vánočním koncertu v morašickém kostele dostala rádio s CD diskem. Koncert se konal právě pro Věrušku a peníze poskytli návštěvníci i rodiče místní mateřské školky.

„Pán Bůh všechno Věrušce vynahradil na slunné povaze, nesmírné dobrotě srdce a lásce k hudbě a zpěvu. Díky vstřícnosti vedení Domova sociálních služeb Slatiňany a především Mateřské a Základní škole Morašice jezdí Věruška každý týden do školky a školy zazpívat si s nejmenšími dětmi a členy Morašického klíčku, nacvičuje s nimi repertoár na vystoupení, povídá si s nimi a je předmětem jejich kamarádství a péče," říká ředitelka morašické školy Jindra Kaplanová.

Ještě jednoho človíčka s dobrým srdcem musíme jmenovat – je to Iva Malinová, vedoucí pěveckého sboru Klíček a Klíčenky. To ona Věrušku v bylanském domku „objevila", i když už se znají dlouho, a dává jí pocit rodinné sounáležitosti.