Největší muzeum v přírodě v Čechách přibližuje tradiční obyčeje zimního období od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Každý den trvání výstavy pozvaní lidoví výrobci předvádějí zhotovování vánočních předmětů: ozdob a hraček z přírodnin, korálkových ozdob, malování skleněných ozdob, perníku tlačeného do forem, pečení zvykoslovného pečiva a dalších. Výstavu ukončí tradiční předvánoční jarmark, a to 9. prosince.