„Pro řez a kácení teď máme k dispozici jen několik listopadových dnů. Vše se musí stihnout v čase, kdy už je ve kmenech zazimovaný chráněný brouk páchník, ale do dutin stromů se ještě k zimnímu spánku neuložili netopýři,“ vysvětluje starosta.

Kácení a řez jírovců maďalů, tedy tzv. koňských kaštanů, probíhá na základě odborného dendrologického posudku. „Ten zhodnotil stav všech 163 stromů, přičemž 53 stromů je podle tohoto posudku v katastrofálním stavu. Tři už dokonce spadly,“ připomněl Ivan Jeník.

Místo pokácených stromů budou už v příštím roce vysazeny stromy nové. Kácení a řez přijdou na téměř 400 tisíc korun, dalších 400 tisíc bude připraveno na výsadbu a zhruba 280 tisíc korun tvoří ostatní výdaje spojené s touto akcí. Celkové náklady na obnovu aleje tak přesáhnou milion korun. Město vše uhradí bez dotací.

Luděk Hojný z firmy Zahrada Harta, která teď kácení a řez provádí, upozornil, že součástí projektu je ponechání některých vhodných pahýlů na jejich dnešním stanovišti. „Tím se zachová prostředí vhodné pro přežití některých druhů hmyzu. Nad zámeckým parkem pak bude z odstraněné dřevní hmoty zřízeno ještě samostatné broukoviště. Části kmenů a větví v něm budou uloženy takovým způsobem, jenž larvám i jiným stadiím hmyzu umožní jejich nerušený vývoj,“ dodal odborník.