„Budova v Rybičkově ulici je v městské památkové zóně. Bylo potřeba snížit emise z jejího vytápění. Má teď vyměněná okna, je zateplená a příjemně zapadá do ulice v centru města,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek a pokračuje: „Depozitář Skřivánek se také změnil k nepoznání. Z bývalého učiliště Transporty se stává pěkné moderní pracoviště. Tady jsme museli přistoupit i k částečnému statickému zajištění budovy. Celkově do tohoto projektu Pardubický kraj investoval 14,7 milionu korun, z toho dotace z Operačního programu Životní prostředí činila 2,2 miliony korun.“

Regionální muzeum v Chrudimi je příspěvkovou organizací Pardubického kraje. Vzniklo po třicetileté působnosti Muzejního spolku v roce 1892 jako Průmyslové muzeum pro východní Čechy v Chrudimi.

Muzeum spravuje bohatý fond téměř 150 tisíc sbírkových předmětů z oboru regionální vlastivědy, přírodních věd a výtvarného umění.

„V depozitářích jsou jich zhruba dvě třetiny. Pro předměty je tu vytvořeno vhodné skladovací prostředí, obecně jde například o relativní vlhkost mezi 40 až 60 procenty a teplotu okolo 18 stupňů. Tyto hodnoty se však u různých sbírkových předmětů dále liší. Tak třeba dřevo se skladuje za jiných podmínek, než fotografické filmy nebo díla výtvarného umění,“ uvedla ředitelka muzea Klára Habartová.

Hlavní muzejní budova v dolní části Široké ulice nyní nabízí tři expozice: „Mozaika z dějin regionu“, „Alfons Mucha – Plakáty“ a „Expozice lidového nábytku“. Muzeum dále každoročně realizuje kolem patnácti krátkodobých výstav, školám nabízí výukové programy, pořádá přednášky a vydává periodikum Chrudimské vlastivědné listy.

Břetislav Oliva.
Loutkářské okénko: V srpnu se těšte na sluneční lázně