V tuto chvíli lze s určitostí konstatovat, že živel naštěstí neporušil statiku věže a její konstrukce tak jeho sílu ustála. Tato škoda je jen zlomkem spouště, kterou za sebou vichřice zanechala. Snad největší újmu zaznamenal místní lesopark a jeho Fit stezku, která je stále neprůchodná.

(mz)