Když se letos v Trhové Kamenici pustili do oprav věže kostela sv. Filipa a Jakuba, nevěděli, že je při tom čeká i překvapení v podobě nálezu mincí i několika dobových dokumentů z minulého století.

„V letošním roce bylo postaveno lešení až ke kříži nad kopulí, byla stržena stará krytina a věž byla opatřena plachtou proti dešti. V pondělí 15. srpna zhruba v 15 hodin byly kopule i kříž spuštěny dolů. V kopuli pak byla objevena schránka, do níž byly v roce 1953 vloženy různé dokumenty. Ty byly nyní vyjmuty na úřadě městyse. Mezi nimi například zápis z roku 1953 (na snímku), noviny a drobné mince,“ uvádí pamětník a trhovokamenický občan Karel Němec, jenž se stal svědkem události. Jeho slova doplňuje i starostka městyse Iva Dostálová. „Jde o listiny a věci z roku, kdy byla věž naposledy opravována. Mezi listinami jsou například podrobné informace o tehdejší Trhové Kamenici, kde co bylo, jak se co dělalo, kolik tady žilo lidí a podobně. Z novinových titulů je zastoupeno například tehdejší Rudé právo či Zemědělské noviny,“ upřesňuje starostka Dostálová.
'
Oprava kostela teď bude pokračovat opravou poškozených nosných trámů. „Novou krytinou věže má být měděný plech, který zaručí dlouhou životnost pláště,“ bere si opět slovo Karel Němec.

Pod palbou

„K poškození věže kostela došlo v poslední den 2. světové války. Osmého května 1945 navečer projížděla kolona německé armády od Pardubic přes Trhovou Kamenici do Poličky. V místní škole byli ubytováni němečtí vojáci: šlo o asi 30 mužů, kteří byli 5. května 1945 odzbrojeni a hlídáni partyzány než přijeli Němci, kteří posádku ze školy osvobodili a vzali do svých aut. Veliteli kolony asi oznámili, že na věži kostela sídlí hlídka, která hlásila pohyb německých vojsk. Velitel tedy nařídil těžkou střelbu do věže kostela, která byla během jedné hodiny velmi poškozena. Brzy pak byla poopravena, ale jen ta nejvíc poškozená místa, a tak do zvonice silně zatékalo a postupně byl zničen i její strop. V roce 1953 bylo přikročeno ke generální opravě celé střechy věže, která byla pokryta eternitem,“ vzpomíná Karel Němec.