ThLic. Ing. Jiřímu Hebltovi je 47 let a je také biskupským delegátem pro trvalé jáhny, členem sboru poradců, členem kněžské rady a členem pastorační rady diecéze. V předchozích deseti letech úspěšně působil na farnosti v Újezdu u Litomyšle.

S jeho příchodem na chrudimskou faru je z rozhodnutí biskupství spojen nejen odchod „přesluhujícího“ Josefa Smoly do Heřmanova Městce, ale také odchod dosavadního heřmanoměsteckého duchovního Pavla Hroznaty Adamce do Havlíčkova Brodu.