To, co začalo jako pokojná demonstrace anarchistů proti posilování policejních pravomocí, skončilo bitkami v centru města. Policie byla nucena nasadit pořádkové jednotky k uklidnění situace. Oproti poslední pokojné a bezproblémové demonstraci anarchistů ve městě, to byla nemilá změna.

Pochod pořádaný Československou anarchistickou federací, započal v poklidu, i když s půlhodinovým zpožděním. Během té chvíle se ale jeden z bezdomovců, který se k anarchistům bratrsky přidal, stihl dopracovat až k odvozu na záchytnou stanici. Další drobná potyčka se odehrála vzápětí - naštěstí jen sněhovými koulemi. To se do nebezpečně blízké vzdálenosti dostala skupinka odpůrců z řad nacionalistů. A policie zasahovala podruhé.

Skupina asi padesáti demonstrantů se pak za dohledu policistů vydala od nádraží na pochod přes Palackého a třídu 17. listopadu před centrální policejní stanici, kde demonstranti přednesli svůj projev a na schránku důvěry pověsili ceduli o zrušení policejního sboru pro vymknutí se kontrole. Demonstranti pak za skandování hesel jako: "Policejní stát, není o co stát! Kde je autorita, chybí svoboda! Policie vraždí!" zamířili na Karlovinu a před budovu divadla, kde opět zazněl projev, odsuzující policii. Řečník v té chvíli ukončil demonstraci a ještě stihl upozornit na skupinku opodál stojících příznivců opačného politického názoru, ke kterým se vzápětí shlukla většina demonstrantů. Ze strany anarchistů zazněla sprška urážek, vzápětí začal opět létat sníh. Připravená pořádková jednotka policie v rychlosti od sebe obě skupinky oddělila, což však nezabránilo jednomu z anarchistů ohánět se dřevěnou tyčí s vlaječkou. Ke své smůle se ale ohnal právě po policistovi v civilu.

V té chvíli již policie proti demonstrantům zasahovala potřetí. A tentokrát už s těžkooděnci.

Na náměstí před divadlem se nakrátko rozpoutala přetlačovaná s policisty v protiúderových oblecích. Těžkooděnci demonstranty, kteří spustili pokřik o policejní brutalitě, vytlačili z náměstí na třídu Míru. Až tady se po domluvě s organizátory podařilo zjednat pořádek a skupina anarchistů se vydala na pochod zpět k nádraží. Policisté pochopitelně za nimi.


Anarchistům násilí (ne)vadí

O tom, jak si anarchisté představují protest proti násilí, svědčí nejlépe konverzace s jedním účastníkem demonstrace:

„Ty se sem nebojíš s tím foťákem?“
„Měl bych snad? Tohle je přece demonstrace proti násilí, tady přece nikdo žádné násilí nechce.“
„Jak který násilí. Jak který. Tohle je jen proti policejnímu násilí,“ varoval mě demonstrant s černými brýlemi a šálou přes ústa. Obrázek, nechť si čtenář udělá sám.


Prali se i v obchodním domě

Tím však celá událost neskončila. Skupina anarchistů sice dorazila bez problémů až na hlavní nádraží, ale část, která se cestou oddělila, u obchodního domu Hypernova narazila na skupinu neonacistů, kteří chtěli ve rvačce srovnat skóre. Potyčka se udála stranou od hlavního policejního kordonu a situace vypadala jednu chvíli hodně dramaticky. Vypadalo to, že se nakonec odpůrci porvou přímo uprostřed obchodního domu, který se vzápětí naplnil policisty. Neonacisté ale pochopitelně na nic nečekali a před policejní přesilou se vytratili neznámo kam.
Příští demonstrace? Radnice by váhala

K demonstraci Československé anarchistické akce se pro Deník vyjádřila i starostka prvního městského obvodu Hana Tomanová.

Budete zvažovat zákaz nebo omezení příští podobné akce?
"Budeme muset znovu prostudovat zákon," reagovala po skončení protestu starostka prvního městského obvodu Hana Tomanová. Připouští však, že zakázat příští takovou akci bude obtížné. "Ústava zaručuje svobodu shromažďování i projevu a oni splnili veškeré nutné podmínky. V některých městech ale podobné akce už zakázali, budeme se proto informovat, jakým způsobem. Další možností je zvýšený policejní dohled, případně změna trasy pochodu," vyjádřila se starostka k možnosti příští akci podobného ražení do města nevpustit.

Jakým způsobem vnímáte vzniklé násilnosti a následný policejní zákrok?
"Kdyby policie nezasáhla, pravděpodobně by na náměstí ke rvačce anarchistů a neonacistů došlo. Policie proto splnila svou povinnost, tedy udržet pořádek. Samotný zásah jsem sledovala na místě a nemohu říci, že by byl nějakým způsobem brutální. Čtveřici mužů, pravděpodobně tedy neonacistů, jsem upozorňovala na možné problémy, které by mohly vzniknout jejich přítomností, nicméně oni odejít nechtěli. Co se týká incidentu před nádražím, hodnotím postup policie opět jako přiměřený. Muž, kterého policisté zadrželi se choval agresivně a byl pod vlivem alkoholu, možná i jiných látek."

Domníváte se, že série násilností byla předem plánovaná, aby demonstranti vyprovokovali policii k zásahu a tím své demonstraci proti policejnímu násilí dodali punc potřebnosti či oprávněnosti?
"Za sebe musím říci, že mi to tak skutečně připadalo, otázkou je zda to bylo v plánu. K veškerým násilnostem došlo až těsně po skončení oficiálně ohlášené akce. Dle mého názoru demonstranti skutečně čekali právě na ten moment, aby vyvolali konfrontaci ale nebyl přitom důvod k předčasnému ukončení jejich pochodu."

Policie hodnotí zásah jako správný

"Zajištění akce se ze strany policie po dobu oficiální akce hodnotíme jako dobře zvládnutou, stejně hodnotíme i následnou potyčku, kterou policisté ve spolupráci se strážníky zvládli vyřešit a uklidnit velmi rychle. Celkem byly policií zajištěny a předvedeny čtyři osoby. Všichni jsou podezřelí z trestného činu výtržnictví," komentovala události policejní mluvčí Markéta Janovská.