Přes řadu komplikací stále platí plánovaný termín zprovoznění druhé části chrudimského obchvatu kolem Slatiňan v prosinci 2021. Potvrdilo to ŘSD. Podívejte se na aktuální fotografie a video z výstavby, pocházejí z konce března a počátku dubna.

Prosincový termín otevření druhé části obchvatu kolem Slatiňan Ředitelství silnic a dálnic potvrdilo v březnu. "V únoru bylo dokončeno cca 60% veškerých násypů a byly rozpracovány všechny mostní objekty. Pokračují i práce na všech přeložkách komunikací a vodotečí. Dokončena je betonáž spřažené desky mostu přes železniční trať a aktuálně pokračuje realizace spodní stavby mostu na uzavřené silnice III/3582 (Slatiňany - Vlčnov - pozn. red.)," dodalo ŘSD.

Zdroj: Youtube

Oproti původnímu projektu už dříve doznala změny mimoúrovňová křižovatka mezi Orlí a Slatiňanami, ve směru na Pardubice tady přibude samostatný bypass, tedy nájezd s připojovacím pruhem bez křížení nové silnice. Na ostatní směry nebo naopak z nich pojedou řidiči přes připravovaný kruhový objezd na stávající silnici druhé třídy.

Mnozí si také lámou hlavu, co to roste za betonovou konstrukci u ukončení obchvatu poblíž Kunčího. Jde o přemostění stávající místní komunikace vedoucí podél I/37. Ta bude zachována, jen v místě křížení s obchvatem nově povede krátkým tunelem pod novou silnicí.

Další informace uslyšíte ve videu. Zdroj: Televize Chrudim

Plán druhé etapy chrudimského obchvatuPlán druhé etapy chrudimského obchvatuZdroj: ŘSD