Kdo zavítal 29. března na Veselý Kopec, mohl zaslechnout varhanní tóny z Veselokopecké kaple, kde návštěvníkům hrál Josef Pešava své velikonoční melodie a při jehož tvorbě ho doprovázel také zpěvák Jan Matějka.

„Na Veselém Kopci vás čeká množství řemeslníků, kteří předvádějí zdobení kraslic, pletení pomlázek a máme i doprovodný program, takže další dny to bude hrkání, řehtání, protože od čtvrtka do soboty utichaly zvony a chlapci obcházeli jednotlivé obce s řehtačkami,“ Deníku sdělila etnoložka a garantka programu Velikonoce na Veselém Kopci Barbora Kučerová.

Lidé si tu připomněli období pletení pomlázek, zdobení kraslic či vyrábění košťat nejen pro jejich potřebu, ale i z důvodu pověr a zvyků. Právě zmíněné aktivity vedly například k vyhánění hmyzu z domu v době Velikonoc či ochraně strávníka před hadím uštknutím, což mimochodem zajistila ochutnávka medového jidáše o Zeleném čtvrtku. Ani prostor úlů se nevyhnul obdivu a tradici. Stromek líto je zde ozdoben a dívkami darován včelaři před Velikonocemi, a to z důvodu vítání jara a s tím i spojené úrody.

Slatiňanský zámek v letošní sezóně přivítá návštěvníky s novinkami.
Památky se otevřely. Letos se zajímavými novinkami pro vozíčkáře a neslyšící

Na Veselém Kopci byla k vidění také tvorba pomlázek, které se chopili nejen samotní mistři, ale i ti co se chtěli tomuto umění přiučit nebo jen tak takzvaně kouknout pod ruku odborníka, který si své umění přenesl mnohdy od svých předků.

Doprovodný kulturní program:

- 29. března - Na Velký pátek koncert na harmonium ve veselokopecké kapli.
- 30. března - Na Bílou sobotu obchůzka chlapců s hrkačkami a řehtačkami.
- 31. března - Na Velikonoční neděli vystoupení folklorního souboru Kalamajka z Havlíčkova Brodu.
- 1. dubna - Na Velikonoční pondělí tradiční hra koulení vajec.

„Je to taková velikonoční tradice. Naše poslání je naučit kdejakého návštěvníka, který má zájem o pletení metliček, aby se to tady naučil a zopakoval si to, protože po roce někteří návštěvníci to zapomněli a tady si to obnovují a už pletou doma,“ podotkl tvůrce pomlázek František Malý.

Organizátoři si připravili i mnoho ukázek z barvení velikonočních kraslic, jež jsou neodmyslitelnou součástí Velikonoc. Lidé se tak dozvěděli různé techniky, které se využívaly v dřívějších dobách, ale i v době novodobé.

Traktor strhl u Chrasti sloup vysokého napětí
Traktorista strhl na poli u Chrasti sloup vysokého napětí, proud ho uvěznil

„Předvádím tady techniku malování kraslic horkým voskem. Voskem maluju na kraslici a vosk na vajíčku zůstává. Je to reliéfní technika a je to jedna z tradičních technik malování voskem, kdy na vajíčku maluju špendlíkovou hlavičkou,“ prozradila řemeslnice Iva Jaklová.

Návštěvníci si mohli ve skanzenu zakoupit řadu proutěných výrobků jako jsou pomlázky, košíky, ošatky a jiné. Dále pak velikonoční dekorace, kraslice, ale i medovinu, sýry, zdobené perníky a mnoho dalšího.Každý, kdo zavítá na Veselý Kopec do Velikonočního pondělí může být seznámen s celým takzvaným pašijovým týdnem, při kterém se dozví něco z dřívějších dob, a to například jaké oblečení se nosilo ve dnech, kdy měla svou hlavní roli voda či oheň, nebo jaké hry se děly v odpoledních hodinách po koledování. Kromě toho a jiného si návštěvníci mohou připomenout i příběh ukřižování Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstání.

Zdroj: Michal Žampach