V první disciplíně musí závodníci přejet lávku na kole, ale co nejpomaleji! Začátky tak nejsou valné. Pět, čtyři, sedm, dvanáct metrů měří první pokusy, než jezdec nemilosrdně mizí ve vodním živlu.

UTOPENÉ BICYKLY

Technická četa má plné ruce práce a dlouhými bidly s háky loví utopené bicykly, zatímco neúspěšný jezdec plove ke břehu. Někdo sází na prosté štěstí, jiní snižují těžiště nebo vyvažují kolo oběma nohama.

Jen čtyřem se podaří přejet na druhý břeh a nejlépe si vedl Marek Skalický, který 24 metrů ujel „hlemýždím" tempem za 24 vteřin.

Následuje druhá disciplína pro dvě osoby, v níž je třeba lávku přejet na trakaři, ale pozor! Nyní naopak závisí na co nejrychlejším čase. Lehko se ale mluví o přeběhnutí vratké lávky ze břehu. S opatrností se závodníci sice nevykoupou, ale stojí je to cenné vteřiny.

Závěr Lávky se nese ryze v bojovém duchu, kdy se na vratkém prkně snaží dva soupeři navzájem shodit do vody.

Zdroj: Youtube