Jedním z důležitých projektů Nadačního fondu Umění doprovázet je projekt Přístroje a zdravotnické pomůcky.

„Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi“, říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu.

„Jsou to například automatická polohovací lůžka, antidekubitní matrace, lineární dávkovače léků, oxygenátory, odsávačky nebo invalidní a toaletní vozíky,“ upřesňuje zakladatelka fondu.

„K tomu, aby mohl hospic poskytovat kvalitní paliativní péči těžce nemocným pacientům, potřebuje nutně zakoupit přístroje, které pomáhají odstranit nejen bolest, ale také další nepříjemné symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění, což je v hospici jedním z prvořadých úkolů“, říká MUDr. Marie Blažková, předsedkyně občanského sdružení Smíření, které je zřizovatelem hospice.

TISKOVÁ ZPRÁVA:

Hospic nakoupí díky daru EKG a lineární dávkovače léků

Chrudim k 3. 12. 2009 – Finanční dar ve výši 130 tisíc korun předají ve čtvrtek 3. prosince 2009 zástupci Nadačního fondu Umění doprovázet Hospici v Chrudimi. Ten z daru zakoupí přístroj EKG a lineární dávkovače léků, které zajišťují kontinuální dávkování léků tišící bolest.

Jedním z důležitých projektů Nadačního fondu Umění doprovázet je projekt Přístroje a zdravotnické pomůcky. „Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi“, říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu. „Jsou to např. automatická polohovací lůžka, antidekubitní matrace, lineární dávkovače léků, oxygenátory, odsávačky nebo invalidní a toaletní vozíky,“ upřesňuje zakladatelka fondu.

„K tomu, aby mohl hospic poskytovat kvalitní paliativní péči těžce nemocným pacientům, potřebuje nutně zakoupit přístroje, které pomáhají odstranit nejen bolest, ale také další nepříjemné symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění, což je v hospici jedním z prvořadých úkolů“, říká MUDr. Marie Blažková, předsedkyně občanského sdružení Smíření, které je zřizovatelem hospice. „Z daru Nadačního fondu Umění doprovázet zakoupíme přístroj EKG a lineární dávkovače léků“, dodává paní doktorka.

Nadační fond Umění doprovázet předal v letošním roce Hospici v Chrudimi v pořadí již druhý dar. „V rámci naší spolupráce se společností Whirlpool CR, spol. s r.o., jsme v dubnu t.r. pomohli vybavit hospic komplexně elektrospotřebiči této značky, na které nám společnost Whirlpool poskytla slevu 50%“, vysvětluje zakladatelka nadačního fondu. Dar, který tímto způsobem nadační fond hospici poskytl činí více jak 160 tisíc korun.

V České republice zemře ročně téměř 30 tisíc lidí na nádorová onemocnění. Jenom 2 – 3 % jich však může využít kvalitní hospicovou péči. Dnes v České republice funguje celkem čtrnáct lůžkových hospiců, které však zcela nemohou pokrýt skutečnou potřebu hospicové péče u nás. Hospic v Chrudimi je zatím jediný lůžkový hospic v Pardubickém kraji. Slavnostní otevření se konalo 30. září 2009. V současné době nabízí celkem 23 jednolůžkových pokojů s vlastním balkonem a klimatizací, dva pokoje dvoulůžkové (více na www.smireni.cz).

Nadační fond Umění doprovázet pomáhá hospicům již od roku 2006. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje nadační fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních (více na www.umenidoprovazet.cz).