„Není třeba odborného posouzení pravdivosti mého tvrzení. Opětovně je vila se zahradou hrubě znehodnocována dlouhodobou neúdržbou. Jako účastníci obmýšlených dědiců porušujete povinnosti, nemluvě o zodpovědnosti osob veřejně činných,“ píše v otevřeném dopise Jiljí Hoferica.

Jeho otci Rudolfovi odkázal historik Charvát svůj majetek těsně před smrtí a změnil tak původní závěť, ve které jako své dědice stanovil město Chrudim, tehdy okresní muzeum a státní okresní archiv. Tyto instituce se obrátily na soud, který jim dal za pravdu. Rudolf Hoferica spáchal sebevraždu, a tak o zvrácení soudního rozhodnutí usiluje jeho syn Jiljí.

„Vila byla odborem investic staticky zajištěna, tráva se posekala. Do doby, než se ukážou veškerá dovolání k soudu od pana Hoferici bezpředmětná, nebude město v objektu provádět velké zásahy,“ odmítá nařčení ze znehodnocování Charvátovy vily první místostarosta města Petr Řezníček, který je odpovědný za investiční záležitosti.

Přinášíme celé znění dopisu Jiljího Hoferici adresovaného chrudimským zastupitelům:


Jan Čechlovský
starosta
Resselovo nám.
537 01 Chrudim

a

každý jeden zastupitel


OTEVŘENÝ DOPIS

Pardubice, 25.července 2007


Věc: Žádost k 4C125/99,D494/98, 18 CO 243/2007

Timto si dovoluji OPĚTOVNĚ zažádat spoluúčastníky ve sporech a dědickém řízení sourozenců Charvátových, aby uvědomili okresní soud, že správce dědictví nevykonává sve povinnosti vyplývající z jeho pravomoce udělenému Okresním soudem v Chrudimi. Neboť, není třeba odborného posouzení, aby výše uvedení nabyli přesvědčení o pravdivosti mého tvrzení, neboť opětovně je vila se zahradou, hrubě znehodnocována dlouhodobou neúdržbou. A to i přes mé opakované žádosti, musím konstatovat, že i jako účastníci obmýšlených dědiců porušujete povinnosti z této pozice příslušných, nemluvě o zodpovědnosti osob veřejně činných.

S pozdravem Hoferica JiljíPisatel dopisu už v minulosti osočil město, že se nestará o hrobku sourozenců Charvátových, kteří jsou pohřbeni v pražských Olšanech. Zastupitelstvo proto přednedávnem odsouhlasilo hrobku odkoupit. "Navíc jsme se rozhodli předplatit hrobové místo na dvacet let dopředu," zdůraznil místostarosta Petr Řezníček.