Školy nejvíce trápí snížení PHmax - maximálního stanoveného počtu hodin, které pedagogové odučí za týden. Znamená to snížení počtu vyučovacích hodin, kdy si školy nebudou moci dovolit dělení tříd na předměty, kde je toi zvykem, jako je anglický a německý jazyk, čeština a matematika nebo tělesná a výtvarná výchova i pracovní činnosti.

Některé školy či učitelé do stávky nejdou, ale její důvody podporují peticí - ZDE

Důvodem stávky je také snížení platů pro nepedagogické pracovníky a chybějící financování 17 tisíc jejich pozic. Patří tam školníci, uklízečky, kuchařky, ekonomky, správci IT, sociální pedagogové či školní psycholog. U těch má dojít ke snížení jejich platů o 2 %, což může mít za následek jejich odchod mimo školství a ohrožení provozu škol.

Celodenní stávka akademiků filozofické fakulty, fakulty humanitních studií a evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy kvůli mzdám a finanční situaci vysokých škol.
Stávka zasáhne celé Česko, připojí se další obory. Podpora zní i z Pákistánu

"Pomocná kuchařka bere měsíčně dvacet tisíc hrubého. Kdo má větší mzdu, téměř to nepozná, ale u těchto kolegyň znamenají dvě procenta snížení platu hodně. Myslím, že si to nezaslouží," řekla Deníku vedoucí školní jídelny ve Slatiňanech Petra Bergerová.

Seznam škol, které se zapojí do stávky, najdete na mapě na konci článku. Výčet ale nemusí být úplný, mapa je průběžně aktualizovaná, vychází z dat zasílaných lidmi ze škol. Červená znamená, že škola bude zavřená, oranžová znamená, že budou stávkovat jednotliví zaměstnanci, popř. škola podpoří stávku jiným způsobem. 

Do stávky podle jejích slov v pondělí vstoupí celý kolektiv zdejší jídelny, tady tři kuchařky, čtyři pomocné kuchařky, účetní, mzdová účetní a uklízečka. "Denně vaříme více než šest set jídel, snažíme se dbát na zdravou výživu a děvčata jsou ve své práci velmi šikovná a kreativní. Nepedagogičtí pracovníci jsou velmi špatně ohodnoceni, a to je špatně," dodala Bergerová.

V pondělí malí strávníci přijdou o srbské rizoto a jáhlovou kaši s malinami. A nejen oni - slatiňanská jídelna totiž nabízí obědy i pro veřejnost.


Nahrává se anketa ...

Protest zaměstnanců se promítl i v provozu samotné základní školy. Její vedení bylo kvůli absenci obědů vyhlásit ředitelské volno. "Žáci mají po dobu svého pobytu ve škole zákonnou normou stanovený nárok na poskytnutí stravy. Stravování žáků bohužel nelze jiným způsobem zajistit. Školní družina rovněž nebude v provozu. Učitelé budou pracovat ve škole na novém školním vzdělávacím programu," oznámil ředitel Ivo Mandys na webových stránkách školy.

Mnozí tátové a mámy důvodům stávkujících škol rozumí, podepisují za učitele i podpůrnou petici, ale v některých rodinách mohou být náhlé pondělní "prázdniny" velkým problémem. "Už skoro nemáme dovolenou, zbývající tři dny jsme si zablokovali na Vánoce. Babičky pracují, nemají čas. Musím si vzít syna do práce, chodí teprve do druhé třídy a doma ho samotného nenechám," řekla maminka Michaela, která naštěstí pracuje v kanceláři, kam synka může bez problémů přivést.

Na Chrudimsku se do stávky zapojí minimálně patnáct základních a mateřských škol. To jsou jen ty, které už o tom do této chvíle informovaly. A k tomu i střední školy, například Gymnázium Karla Raise v Hlinsku. Celkem v Pardubickém kraji jde do stávky téměř polovina středních škol.

V pondělí se bude naproti tomu běžně vyučovat v SOŠ a SOU Chrudimi. "Žádný z šedesáti zaměstnanců v zákonném termínu tří pracovních dní neohlásil záměr účastnit se stávky. Pokud se ptáte na můj názor, s některými věcmi plně nesouzním, ale to, aby už tak prachbídné platy nepedagogických pracovníků byly sníženy, mi nepřipadá košer," zareagoval ředitel školy Jaroslav Kořínek.

V Luži, kde žije hodně sociálně slabých nebo nepřizpůsobivých rodin, se naopak v pondělí základní škola uzavře.

Zásah proti drogovým dealerům
Žili ze kšeftů s kokainem. Podívejte se na zadržení tří kumpánů z Chrudimska

"Naše škola by přišla o přibližně polovinu úvazků asistentek pedagoga. Dlouhodobě a dobře pracujeme s dětmi, které mají speciální vzdělávací potřeby. Sociální znevýhodnění mnoha našich žáků s sebou nese i vyšší míru výukových poruch i poruch chování, které nám asistentky pedagoga pomáhají kompenzovat. Navrhované omezení by mělo negativní dopad na všechny - na žáky, kteří by o podporu asistentek přišli, ale i na ostatní žáky, na jejichž výsledcích se projeví vyšší ruch ve třídách a nižší podpora při výuce," uvedl ředitel školy Vít Hospodka.

"Věřím, že z výše uvedeného pochopíte, že nestávkujeme za sebe, ale za všechny naše/vaše děti a za naši budoucnost! Peníze do školství by totiž měly být vnímány jako investice, která se nám všem v budoucnosti několikanásobně vrátí. Děkujeme vám za pochopení, případně též za vaši podporu," vzkázal rodičům ředitel Hospodka.