Místa na lavici obžalovaných opět zaujali dva muži, jimž je obžalobou odpovědnost za tragédii přičítána. Jde o někdejšího vedoucího letecké zkušebny Petra Suchomela a zkušeného testovacího parašutistu Jana Šturce, kteří měli podcenit jak vlastní testování padákové výstroje, tak i následné vyhodnocení videozáznamu jednoho údajně problematického zkušebního seskoku. Oba muži ovšem již v minulosti přímou zodpovědnost za tragédii odmítli.

Pondělní líčení pokračovalo výslechem dalších dvou vojáků, již se podíleli na přípravě či průběhu vojskových zkoušek padáků a výstroje. Jejich výpovědi v podstatě potvrdily jen to, co už u soudu několikrát zaznělo. Odpovědi na otázky soudce by se tak daly shrnout do dvou vět: „Vojáci byli k seskokům vybíráni na základě dobrovolnosti a vlastní iniciativy“ a „vše probíhalo standardně, žádné problémy jsme až do smrti kamaráda nezaznamenali“.

Jasno do případu nevnesl ani Radim Novotný, bývalý kolega obžalovaných z letecké zkušebny, jenž si na řadu okolností spojených s testováním výstroje již s odstupem času nedokázal vůbec vzpomenout.

Líčení pak ztroskotalo na neúčasti předvolaného znalce Jiřího Šefla, jenž se bez omluvy nedostavil, a soudci Žandovi tak nezbylo, než jednání opět odročit. „Svědectví znalce Šefla považuji za klíčové. Jeho neúčast proto nebudu tolerovat a dál trvám na tom, aby znalec vypovídal,“ uzavřel včerejší jednání soudce Žanda.

Další líčení bylo nařízeno na pondělí 17. října, kdy by již mohlo dojít i na vynesení rozsudku.