Jako ředitel české pobočky mezinárodní organizace ACET se sympatický Chrudimák věnuje prevenci proti AIDS a zabývá se rovněž humanitární a rozvojovou pomocí v zahraničí. Pracoval například v Ugandě, v Zimbabwe či v Nigerii. „Nově působíme také na Filipínách, celkově ale již ve 23 zemích světa," připomíná lektor, který důkladně poznal i tíživou situaci mnoha zemí někdejšího Sovětského svazu.

Strach pomalu mizí

„Nakažených přibývá. Nejen ve světě, ale i v ČR. Průšvih je, že dnes se mladí lidé stále ještě smrtelné nemoci už tolik nebojí. Spoléhají na pokroky v medicíně a mnozí asi i na to, že právě je nemůže HIV nákaza potkat," konstatuje muž, který při osvětě na základních i středních školách osobně oslovil už na 120 tisíc mladých lidí.

Děsivá čísla

Lektor ví, že nebezpečí z Afriky se může jevit vzdálené. Sex Čechů například s vrstevníky z Keni dosud téměř nepřichází v úvahu. „V Botswaně či Svazijsku je nakaženo kolem 40 procent lidí. Málokdo v Česku už ale ví, že také v zemích bývalého Sovětského svazu tiká druhá časovaná bomba. Třeba na Ukrajině je ve skupině mladých do 30 let HIV pozitivní už každý šestý. A tito cizinci sem jezdí po tisících, mnozí tu žijí a pracují. Je velmi důležité, aby i tohle naši mladí lidé věděli a neriskovali například nechráněné pohlavní styky," uzavírá lektor.