Jak uvedl tuněchodský starosta Miloslav Kalousek, obec zaslala na krajský úřad žádost, aby v Tuněchodech napříště zastavovaly všechny projíždějící spoje.

„Přišla nám odpověď v tom smyslu, že z technického hlediska by bylo možné zastávky na znamení realizovat. Zavedeny ale nebyly. Znovu jsme se proto obrátili s dotazem na krajský úřad a nyní čekáme na odpověď," doplnil Miloslav Kalousek.

Změny i na silnicích

Od neděle 9. června došlo rovněž ke mnoha dílčím změnám v rámci autobusové regionální dopravy na území Pardubického i Královéhradeckého kraje. Drtivá většina z nich se ale konkrétně nedotýká chrudimského okresu.

Detailní přehled o všech provedených změnách autobusových jízdních řádů je možné nalézt na webových stránkách organizátora krajské dopravy společnosti OREDO. Na stejném místě je možné prozkoumat a stáhnout si i jednotlivé autobusové jízdní řády v jejich úplné a podrobné podobě.