Odpověď na tuto otázku zformuloval Petr Kopecký, vedoucí odboru územního plánu a regionálního rozvoje:

„ Presy jsou jasné a jsou od značky dolů. Vlčí Hora je lokalita na straně od Penny Marketu směrem proti toku Chrudimky až k Presům.

Území za nemocnicí nikdy žádný název nemělo. Na Špici vzniklo díky developerskému projektu K2, protože celý projekt se tak jmenuje, a na Městském úřadu Chrudim (i mimo něj) je používán pro lokalitu ohraničenou nemocnicí a ulicemi Václavská, Vlčnovská a K Presům. V době vzniku projektu a vzhledem k rozsáhlosti plochy a plánované zástavby bylo vhodné hledat název této nově urbanisticky vznikající lokality. (Tím je myšlená nejen hromadná zástavba u nemocnice, ale i rodinné domky na druhé straně lokality nad Presy).

Název Na Špici je používán přibližně od roku 2009 a doposud proti tomu nebyla jediná připomínka. Všichni, kteří nyní bydlí v této lokalitě, se do ní stěhovali již v době platnosti oficiálních dokumentů (územních studií pro toto území). Na nových mapách města již bude lokalita značena Na Špici," konstatuje Petr Kopecký.