Na zajištění vyhloubených výkopů proto používají pevné ocelové pažení, podepřené mohutnými vzpěrami. Šestice dělníků se nyní přesunula se svojí těžkou technikou přímo do centra obce. Do vybagrované a zajištěné několikasetmetrové trasy kanalizace postupně ukládají kanalizační trouby, které potom znovu zakrývají vybagrovanou zeminou. Ke slovu tak mnohdy přijdou i obyčejné lopaty.