Cílem setkání bylo zjištění námětů a připomínek obyvatel žijící v této části města. Ty budou předloženy projektantovi pro zpracování návrhu stavby. Návrh bude opět předložen obyvatelům. Je třeba nechat zpracovat studii na celé území Vlčnovské ulice a i vnitrobloku směrem k Václavské ulici. Bude nutná rekonstrukce stávající komunikace. Řešení otázky parkování a umístění chodníku, stejně tak i podoby vnitrobloku bude ponecháno na projektantovi. Vnitroblok má sloužit jako místo odpočinku s dětským hřištěm, lavičkami, odpadkovými koši, případně se zelení. Projektant má mimo jiné zpracovat variantu řešení jednosměrného provozu a parkování i variantu původního provozu bez nových parkovacích míst.