Chrudimští radní totiž vyslyšeli množící se volání místních obyvatel po zákazu domovního a pochůzkového prodeje a vystavili zmíněným praktikám absolutní stopku. „Radní jednali ve shodě, nikdo nebyl proti," přibližuje rozhodování první chrudimský místostarosta Miroslav Tejkl.

Sbohem a šáteček

Od nynějška se tak v Chrudimi dopustí přestupku každý, „kdo formou pochůzky bez předchozí objednávky vyhledává zákazníky na veřejně přístupných místech" nebo nabízí zboží či služby „mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím a provádí tuto činnost formou pochůzky, při níž je možný uživatel zboží či služeb bez předchozí objednávky vyhledáván i mimo veřejně přístupná místa při obcházení jednotlivých domů, bytů či sídel", uvádí se mimo jiné v novém nařízení chrudimského tržního řádu.

Prodejci se tedy nemohou hájit tím, že nenabízejí žádné hmotné zboží, ale například služby či spoření. Neobstojí ani případná námitka, že stojí na pozemcích nepatřících městu (v zahradě, v bytovém domě). Pokud si je lidé neobjednali, nemají u nich žádní „vnucovači" prostě co dělat.

„Za porušení uvedeného nařízení hrozí až tisícikorunová bloková pokuta od strážníka. I opakovaně. Ve správním řízení může pokuta dosáhnout až třiceti tisíc. A že někdo nevěděl? Pomůžu si známou poučkou o tom, že neznalost zákona neomlouvá," uzavírá místostarosta Tejkl.